Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město
0 Kč

Informace ze 3. zasedání ZMČ Brno-střed

Po 23.02.2015 23:21

Ani třetí zasedání zastupitelstva Brno-střed netrvalo méně, než 7 hodin. Bohužel přijatá usnesení, jejich kvalita a počet neodpovídají vynaloženému času.

Nezákonné odměny byly zrušeny

Koalice zrušila nezákonné odměny přijaté na druhém ZMČ. Jelikož nebyly vyplaceny, nevznikla žádná škoda. Připomínáme, že koalice odměny schválila i přes upozorňování opozice; pomohla až výzva k nápravě Ministerstva vnitra.

Diskuze k privatizaci

Na zasedání přečetl náměstek primátora Hollan doporučení rady města Brna neschvalovat kupní cenu bytů a pozemků z důvodu přerušení privatizace. Díky chabé znalosti problematiky a naprosté neznalosti předložených materiálů koalice odložila i ty body, které se privatizace netýkaly. Následně se rozproudila delší diskuze na toto téma.

K občanům zády

Bývalý starosta Šťástka předložil návrh na předřazení dotazů občanů na začátek zasedání. Cílem je stejně jako na ZMB umožnit občanům položit své dotazy a nenutit je čekat mnoho hodit na konec zasedání. Tento bod koalice smetla ze stolu, včetně zastupitelů města Brna. Ani další navrhovaný bod nebyl schválen - informace o aktuální situaci na úřadu MČ, práci komisí, výborů a činnosti uvolněných zastupitelů

Kritika Svatopluka Bártíka

Opozice se nezapomněla pozastavit nad prací uvolněného zastupitele pro věci právní a informatiku, Svatopluka Bártíka. Ten je zodpovědný za práci právního odboru a právní aspekty předkládaných materiálů.

Při otevření bodu revokace odměn nezákonných zastupitelů se stal terčem kritiky za předchozí usnesení, ale i za práci legislativní komise, kterou vede. Ta se od voleb sešla všehovšudy jednou. 11. února měla na programu pouze jeden nemandatorní bod.

Uvolněný předseda kontrolního výboru kritizoval i ostatní komise, jejichž první zasedání bylo až dlouho po prvním ZMČ. S jeho přirovnáním k jízdě na půl plynu souhlasíme, protože v předchozím volebním období zasedala rada každý týden a komise rady každé dva týdny. To je minimálně dvojnásobné tempo koalice současné.

 Personální poměry vyjádřil bývalý úředník

Na konci zasedání vystoupil i bývalý vedoucí oddělení tisku, produkce a vnějších vztahů Odboru kanceláře starosty a vedoucí zrušeného Infocentra, pan Pavel Hanák. Kritizoval způsob zrušení Infocentra, zveřejnění smyšlené komunikace na webu Žít Brno, a další znepokojující informace.

Curling dostal definitivně červenou

Peníze určené na projekt curlingové dráhy byly na druhém ZMČ přeřazeny na opravu radnice. Po velké kritice bylo přislíbeno jejich přeřazení na dětská hřiště, k čemuž koalice dospěla na 3. ZMČ. Jak chce koalice těchto 13 milionů využít však nevíme a považujeme to za nekoncepční krok.

 

Bc. Jindřich Zechmeister

zastupitel ZMČ Brno-střed