Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město
0 Kč

Nespokojení prodejci se bouří kvůli změně podmínek

Po 04.05.2015 14:51

Na netransparentní výběr uchazečů o prodejní místa na Zelném trhu jsem upozorňoval minulý týden. Problém nyní eskaluje po podání stížností rozlobených prodejců, kteří s výběrem nesouhlasí. Výběrem se nyní zabývá starosta a kontrolní výbor zastupitelstva.

Pravidla se změnila, někteří byli zvýhodněni

"Transparentní“ radnici Brna-středu uchazeči vyčítají změnu podmínek přihlašování. Některým z nich bylo sděleno, že se mohou přihlásit pouze na Zelný trh, nebo Moravské náměstí. Jiní uchazeči se však přihlásili na obě prodejní místa a k údivu druhé skupiny prodejců byli při losování na obě místa vybráni. Stěžovatelé se domnívají, že tato skupina uchazečů byla zvýhodněna znalostí pravé informace, zatímco oni byli znevýhodněni informací nepřesnou. Též mělo dojít ke změně v počtu prodejních míst na osobu a zatajení tzv. skupinového prodeje, při kterém může uchazeč získat 1,5 místa.
Změna podmínek výběrového řízení je naprosto nepřijatelná a uchazeči o obě prodejní lokality měli být vyloučeni.

Další velká výtka se týká mnoha vybraných prodejců. Stěžovatelé tvrdí, že mnoho z nich jsou pouze „bílí koně“, kteří prodejní místo prodávají jiným uchazečům. Žádají důkladné prověření a zamezení postupování prodejních míst za úplatu jiným prodejcům. Radnici vyčítají i pochybení při ověřování splnění podmínek pro-deje.

Nakonec prodejci radnici vyčítají nesmyslnou orientaci horní řady stánků, které jsou otočeny zády k tržišti. Zhoršují se tím podmínky prodejců umístěných v této řadě i komfort kupujících.

Dům potravin zeje prázdnotou, koncepce je nejasná

Se Zelným trhem souvisí i bývalý dům potravin, ve kterém chtěla předchozí rada otevřít městskou tržnici. Současná rada minulý týden vypověděla smlouvu nájemci 3. patra a zřejmě se do budovy ani nebude stěhovat část úřadu z Husovy ulice. Nikdo neví, jaké plány „transparentní“ radnice s budovou má a komu volné prostory pronajme.

Potížím mohla předejít diskuze

Domníváme se, že výše uvedené kolektivní stížnosti a netransparentnosti výběru mohlo předejít projednání výběru v komisích, které by bylo skutečně transparentní. Pro členy rady je prodej na Zelném trhu zřejmě pouze banalitou, avšak pro pěstitele a prodejce se jedná o zásadní zdroj příjmů. Rada svým ignorováním komisí, do kterých se podle programového prohlášení snaží dostat odborníky, způsobuje problémy občanům.

 

Bc. Jindřich Zechmeister
zastupitel ZMČ Brno-střed