Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město
0 Kč

Předfinancování sociálních služeb

Čt 15.09.2016 14:36

Na základě mnoha setkání s poskytovateli sociálních služeb v neziskovém sektoru vyplynulo, že největším problémem financování je pozdní příjem finančních prostředků z ministerských dotací

Proto jsem již navrhl při přípravě rozpočtů na další čtyři roky rozdělit krajskou podporu ve výši 100 milionů již v listopadu předcházejícího roku. Finance tak budou efektivně využity již v prvním čtvrtletí roku následujícího. Analogicky tím nahradíme program víceletého financování a poskytneme požadovanou vyšší míru jistotu našim sociálním službám.

 

 

Mgr. Marek Šlapal
Náměstek hejtmana JMK

www.marekslapal.cz