Facebook ČSSD BRNO - město Twitter ČSSD BRNO - město
0 Kč

V Bohunicích nestojí o špičkové odborníky!

Út 28.04.2009 00:00

Nesouhlasím se způsobem ani nezdůvodněním, s jakým se ředitel FN v Brně, MUDr. R. Kraus, MBA zbavil kapacity v oboru anesteziologie.

Pro údajné organizační potíže odvolal z místa přednosty Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) v Bohunicích prof. MUDr. P. Ševčíka, CSc. ? špičkového a dlouholetého odborníka v této oblasti a vyhlásil výběrové řízení na obsazení této pozice. Ředitel Kraus zbavil prof. Ševčíka veškerých povinností i pravomocí v organizaci a řízení zdravotnických činností kliniky, včetně diagnostické a léčebné péče. A přitom to byl právě prof. MUDr. P. Ševčík, CSc., který celou Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Bohunicích (KARIM) vybudoval.

Tento krok ředitele Fakultní nemocnice mne mrzí o to více, že o výsledku výběrového řízení na místo přednosty KARIM si štěbetají vrabci na střeše - nejen bohunické nemocnice. Takováto účelově vytvářená výběrová řízení rezolutně odmítám! Z pohledu praktika jsem přesvědčen o tom, že lékař, který věnuje část svého profesního života budování kliniky, která zrcadlí jeho erudici a profesionalitu, je profesionálem, který zkrátka nevytvoří takové zásadní chyby, které by vedly k jeho odvolání jen s ohledem na jakési nespecifikované organizační potíže v oddělení. Jen v březnu 2009, kdy již prof. Ševčík na bohunickém KARIMu nepůsobil, vykazuje toto pracoviště mínus 260 operací. Domů byli odesílání již připravení pacienti z lůžek a nikdo nedokáže relevantně vysvětlit, jak zdravotníci doženou toto ?manko? na pacientech a na počtu zrealizovaných operací?

Ředitel FN Kraus vytvořil svým rozhodnutím klima, které je širokou akademickou i zdravotnickou obcí považováno za precedens jednostranného zneužití pravomoci ze strany ředitele. Akademický senát Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v této věci přijal na svém zasedání, dne 14. 4. 2009 usnesení, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s postupem ředitele FN Brno. Akademický senát se obrací na děkana LF, aby požádal ředitele FN Brno o revokaci tohoto rozhodnutí a postoupil je dále k řešení rektorovi Masarykovy univerzity.

Jako lékař a jako politik se ptám, či jsou kroky ředitele Krause promyšlenými tahy, nebo jen počiny člověka, který ztratil silného ochránce v personě exministra zdravotnictví Julínka? Jak může vrcholový manager nemocnice plýtvat odborníky a dostávat pacienty do takových situací, jako je odmítaná operace ? závislá jen na personálním nezabezpečení ze strany nemocnice?

Situace je o to vážnější, že pan ředitel Kraus nejenže nedokáže dostát požadavkům na počty realizovaných operací ve své vlastní nemocnici, ale ještě chce získat další počty operativních zákroků z Úrazové nemocnice Brno. Byl bych rád, aby na špatná rozhodnutí špatných ředitelů nedopláceli nemocní pacienti, které nezajímá zákulisí a personální zabezpečení provozu nemocnice. Nemocnice je služba veřejnosti, garantující co možná nejlepší kvalitu zdravotní péče pro pacienty.

Pokud toto nedokáže ředitel Fakultní nemocnice Brno pochopit, je třeba na jeho místo vypsat výběrové řízení!

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., senátor ČSSD